Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Bakı

Test2

Təhsil haqqı: 1500 100 20 1500 hər Saat
Xidmət haqqı: 0 1500
Bakalavr Azərbaycanca 5 Saat
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Maliyyə menecmenti və audit

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

İqtisadiyyat və innovativ idarəetmə

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Texnologiya və texniki fənlər

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Baytarlıq və kənd təsərrüfatı fənləri

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Maliyyə menecmenti və audit

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Coğrafiya və onun tədrisi metodları

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Tarix və onun tədrisi metodları

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran

Xarici dillər və tərcümə

Təhsil haqqı: 1000 USD hər il
Xidmət haqqı: 0 USD
Bakalavr Azərbaycanca 4 il
Müraciət et